29. Snem Zväzu miest a obcí Slovenska (ZMOS)

23.5.-24.5.2018, Výstavisko Incheba, Bratislava

Prezentácia pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Prezentácia upraveného vozidla Škoda Karoq pre Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb

12.4.2018, Bratislava

Odovzdávanie sociálneho taxíka RegioAuto pre Slovenský Červený Kríž

2017, Košice

Odovzdávanie sociálneho taxíka RegioAuto pre Miestny Úrad Bratislava – Petržalka

22.12.2017 Bratislava

Pracovné stretnutie so starostami z okolia mesta Poltár spojené s prezentáciou projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA Handy ZŤP centrami

13.6.2017 Poltár

Konferencia pre poskytovateľov sociálnych služieb spojená s prezentáciou projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA Handy ZŤP centrami

24.5.2017, Bratislava

XXVIII. snem Zväzu miest a obcí Slovenska (ZMOS) so zástupcami miest a obcí, ústavných činiteľov a členov vlády SR, organizácií zameraných v rámci obcí a miest na sociálny program spojené s prezentáciou projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA Handy ZŤP centrami

17.-18.5.2017, Bratislava

7. ročník Veľtrhu práce – Job Expo 2017 v spojení s 19. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2017 spojené s prezentáciou projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA Handy ZŤP centrami

 27.-28.4.2017 Nitra

26. zasadnutie s primátorkou a poslancami  Mestského zastupiteľstva v Leopoldove spojené s prezentáciou projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA Handy ZŤP centrami

27.3.2017 Leopoldov

Pracovné stretnutie so záujemcami spojené s prezentáciou projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA Handy ZŤP centrami

28.3.2017 Banská Bystrica

Celoslovenský seminár súkromného a verejného sektora zástupcov poskytujúcich sociálne služby spojené s prezentáciou projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA Handy ZŤP centrami

20.3.2017 Podbanské

Pracovné stretnutie Rady Regionálneho združenia starostov obcí Podunajskej oblasti spojené s prezentáciou projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA Handy ZŤP centrami

14.3.2017 Nová Dedinka

Pracovné stretnutie starostov Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy spojené s prezentáciou projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA Handy ZŤP centrami

10.3.2017 Rusovce

Regionálne stretnutie so starostami mesta Topoľčany spojené s prezentáciou projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA Handy ZŤP centrami

8.3.2017 Topoľčany

Pracovné stretnutie so Slovenským paralympijským výborom spojené s prezentáciou projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA Handy ZŤP centrami

21.2.2017 Remata

Pracovné stretnutie so záujemcami z okolia Bratislavy spojené s prezentáciou projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA Handy ZŤP centrami

20.2.2017 Bratislava

Pracovné stretnutie s Republikovou radou SZŤP spojené s prezentáciou projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA Handy ZŤP centrami

18.2.2017 Bratislava

Pracovné stretnutie so starostami spojené s prezentáciou projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA Handy ZŤP centrami

10.2.2017 Horná Trnávka

Pracovné stretnutie so záujemcami spojené s prezentáciou projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA Handy ZŤP centrami

10.2.2017 Žiar nad Hronom