Odovzdávanie sociálneho taxíka RegioAuto pre Miestny Úrad Bratislava – Petržalka

22.12.2017 Bratislava

Pracovné stretnutie so starostami z okolia mesta Poltár spojené s prezentáciou projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA Handy ZŤP centrami

13.6.2017 Poltár

Konferencia pre poskytovateľov sociálnych služieb spojená s prezentáciou projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA Handy ZŤP centrami

24.5.2017, Bratislava

XXVIII. snem Zväzu miest a obcí Slovenska (ZMOS) so zástupcami miest a obcí, ústavných činiteľov a členov vlády SR, organizácií zameraných v rámci obcí a miest na sociálny program spojené s prezentáciou projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA Handy ZŤP centrami

17.-18.5.2017, Bratislava

7. ročník Veľtrhu práce – Job Expo 2017 v spojení s 19. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2017 spojené s prezentáciou projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA Handy ZŤP centrami

 27.-28.4.2017 Nitra

26. zasadnutie s primátorkou a poslancami  Mestského zastupiteľstva v Leopoldove spojené s prezentáciou projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA Handy ZŤP centrami

27.3.2017 Leopoldov

Pracovné stretnutie so záujemcami spojené s prezentáciou projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA Handy ZŤP centrami

28.3.2017 Banská Bystrica

Celoslovenský seminár súkromného a verejného sektora zástupcov poskytujúcich sociálne služby spojené s prezentáciou projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA Handy ZŤP centrami

20.3.2017 Podbanské

Pracovné stretnutie Rady Regionálneho združenia starostov obcí Podunajskej oblasti spojené s prezentáciou projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA Handy ZŤP centrami

14.3.2017 Nová Dedinka

Pracovné stretnutie starostov Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy spojené s prezentáciou projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA Handy ZŤP centrami

10.3.2017 Rusovce

Regionálne stretnutie so starostami mesta Topoľčany spojené s prezentáciou projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA Handy ZŤP centrami

8.3.2017 Topoľčany

Pracovné stretnutie so Slovenským paralympijským výborom spojené s prezentáciou projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA Handy ZŤP centrami

21.2.2017 Remata

Pracovné stretnutie so záujemcami z okolia Bratislavy spojené s prezentáciou projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA Handy ZŤP centrami

20.2.2017 Bratislava

Pracovné stretnutie s Republikovou radou SZŤP spojené s prezentáciou projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA Handy ZŤP centrami

18.2.2017 Bratislava

Pracovné stretnutie so starostami spojené s prezentáciou projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA Handy ZŤP centrami

10.2.2017 Horná Trnávka

Pracovné stretnutie so záujemcami spojené s prezentáciou projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA Handy ZŤP centrami

10.2.2017 Žiar nad Hronom