Prezentácia projektu Regio Auto na 29. sneme Zväzu miest a obcí Slovenska

Projekt Regio Auto sme odprezentovali na 29. sneme Zväzu miest a obcí Slovenska (ZMOS) v Bratislave na výstavisku Incheba. Na sneme ZMOS sa zúčastnilo cca 1000 zástupcov obcí a miest, ústavných činiteľov SR, poslancov, vlády SR, zahraničných samospráv, záujmových a profesijných združení, a organizácií zameraných a miest na sociálny program v rámci obcí.

Propagácia projektu Regio Auto – komunitná prepravná služba bola odprezentovaná priamo s kalkuláciami pre tretí a verejný sektor cez ŠKODA Handy centrá ZŤP.

Presvedčili sme sa, že väčšina zástupcov miest a obcí si uvedomuje absenciu služby Regio Auto – komunitná prepravná služba, ktorou by zabezpečili lepšiu mobilitu v regióne a využili služby ŠKODA Handy ZŤP centier.

Sme presvedčení, že projekt si nájde svojich priaznivcov.

Sociálne podniky sú späť

Čo je sociálny podnik? Presný popis nájdete na (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/112/20180501.html).

V zásade však ide o subjekt (môže mať najrôznejšiu právnu formu), ktorý:

  • sústavne, samostatne a vo vlastnom mene vykonáva hospodársku činnosť
  • jeho hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu (spôsob ako ho dosahuje ma uvedený vo svojich základných dokumentoch)
  • zisk (ak nejaký dosahuje) socializuje v prospech dosahovania sociálneho vplyvu, ktorý je definovaný v základných dokumentoch sociálneho podniku
  • do spravovania svojej hospodárskej činnosti zapája zainteresované osoby (kto môže byt zainteresovaná osoba, je určené zákonom)

Zákon počíta s tým, že množstvo chránených dielní sa bude transformovať na sociálny podnik. Súbeh štatútu chránenej dielne a sociálneho podniku nie je dovolený (zákon síce definuje prechodné obdobie, kedy organizácia, ktorá sa transformuje na sociálny podnik môže mať i štatút chránenej dielne, tento je však počas prechodného obdobia „pozastavený“ a organizácia nemá prístup ku dotáciám, na ktoré majú chránené dielne nárok). V zásade si teda každá organizácia musí vybrať, či chce byť sociálnym podnikom alebo chránenou dielňou.
Viaceré výhody, ktoré chránená dielňa aktuálne má, bude mat i sociálny podnik (napr. možnosť náhradného plnenia), mnohé sa v prípade sociálnych podnikov ešte rozširujú (možnosť sociálneho verejného obstarávania, dotácie na mzdu atď.)
Ide o tretí pokus rozbehnúť podnikanie (Pravda 11.5.2018)

Nižšia desaťpercentná daň z pridanej hodnoty na predaj tovarov a služieb, či uprednostňovanie v štátnych tendroch.

Aj takto plánuje ministerstvo práce pod vedením Jána Richtera pomôcť nájsť si prácu zdravotne ťažko postihnutým či neprispôsobivým občanom.

Od začiatku mája vstúpil do praxe zákon o sociálnom podnikaní. Ide o tretí pokus Smeru rozbehnúť sociálne podnikanie v krajine.

Na to, aby sa podnik mohol označovať ako sociálny, bude musieť spĺňať niektoré kritériá. Jedným z nich je napríklad dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu. V tomto konkrétnom prípade ide o zamestnávanie znevýhodnených ľudí.

Sociálne podniky ,ktoré štát oficiálne zaregistruje a zverejní na webe, budú môcť po novom predávať svoje tovary a služby s 10% daňou z pridanej hodnoty.

Vzhľadom na nižšiu sadzbu dane sa môže stať, že takáto firma bude môcť v porovnaní s konkurenčnými podnikmi predávať svoj tovar či ponúkať službu výrazne lacnejšie. Ostatné firmy totiž budú predávať svoj tovar s 20% daňou.

Možnosti logistiky a rozbehnutia sociálnych podnikov je ideálne s projektom, ktorý je uvedený na www.regioauto.sk – komunitná prepravná služba.