Prezentácia projektu Regio Auto na 29. sneme Zväzu miest a obcí Slovenska

Projekt Regio Auto sme odprezentovali na 29. sneme Zväzu miest a obcí Slovenska (ZMOS) v Bratislave na výstavisku Incheba. Na sneme ZMOS sa zúčastnilo cca 1000 zástupcov obcí a miest, ústavných činiteľov SR, poslancov, vlády SR, zahraničných samospráv, záujmových a profesijných združení, a organizácií zameraných a miest na sociálny program v rámci obcí.

Propagácia projektu Regio Auto – komunitná prepravná služba bola odprezentovaná priamo s kalkuláciami pre tretí a verejný sektor cez ŠKODA Handy centrá ZŤP.

Presvedčili sme sa, že väčšina zástupcov miest a obcí si uvedomuje absenciu služby Regio Auto – komunitná prepravná služba, ktorou by zabezpečili lepšiu mobilitu v regióne a využili služby ŠKODA Handy ZŤP centier.

Sme presvedčení, že projekt si nájde svojich priaznivcov.