Konkretizácia projektu Integrovaná doprava pre ŤZP a seniorov

Predmet konkretizácie:

  • Základné nastavenie systému integrovanej dopravy pre uvedenú skupinu obyvateľov
  • Diverzifikácia participácie na projektu

Ostatné konkretizácie budú doplnené po prípravných rokovaniach s potenciálnymi partnermi projektu tak, aby boli zohľadnené pokiaľ je možné všetky aspekty a faktory ovplyvňujúce navrhovaný systém integrácie pre cieľové skupiny projektu.

Základné nastavenie systému integrovanej prepravy pre ŤZP a seniorov.

Do súčasného systému železničnej osobnej prepravy navrhujeme vytvoriť osobnú cestnú individuálnu prepravu osôb z cieľovej skupiny, ktorej úlohou bude:

  • Vytvoriť možnosti prepravy k vlakom
  • Vytvoriť možnosti prepravy od vlakov
  • Postupne rozširovať možnosti tejto služby pre cieľové skupiny podľa potrieb a možností
  • Doplniť možnosť osobnej prepravy v regiónoch, kde takáto služba absentuje