Červený kríž sa zrodil v srdci švajčiarskeho obchodníka Henryho Dunanta  (1828-1910) dňa 24. júna 1859, po tom, čo na vlastné oči videl jednu z najkrvavejších bitiek storočia, bitku pri talianskom Solferine.  Zhromaždil obyvateľov blízkych dedín a zorganizoval pomoc a starostlivosť pre ranených. Jeho slová „Siamo tutti fratelli“ (všetci sme bratia) otvárali srdcia dobrovoľníkov, ktorí pomáhali všetkým raneným bez zisťovania, kto je priateľ a kto nepriateľ.

Jeho kniha  „Spomienka na Solferino“ mala veľký vplyv a návrhy z knihy dostali konkrétnu podobu – Červený kríž. 17. februára 1863 sa prvý krát zišiel výbor, ktorý prijal názov Medzinárodný výbor pre pomoc raneným. V roku 1876 sa práve z neho stal Medzinárodný výbor Červeného kríža.

V roku 1986 Červený kríž prijal nový názov: Medzinárodné hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca  (niekedy sa ešte stále používa termín Medzinárodný Červený kríž). V súčasnosti  tvorí celosvetovú sieť Hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca 190 Národných spoločností, 200 miliónov dobrovoľníkov a 275 tisíc zamestnancov.

Jedným z hlavných poslaní Slovenského Červeného kríža je pomoc človeku v núdzi. V snahe napĺňať tento náš cieľ čo najlepšie, rozhodli sme sa popri iných našich aktivitách prevádzkovať aj prepravnú službu  vo forme sociálneho taxíka. Chceme tak pomôcť najviac ohrozeným skupinám obyvateľstva v našom regióne, a to zdravotne ťažko postihnutým, seniorom, chorým, ale napr. aj rodinám s deťmi, aby sa mohli rýchlo a dostupne dopraviť k zdravotníckym zariadeniam, ale napr. aj na kultúrne a spoločenské podujatia. 

Pri realizácii tohto zámeru nám výrazne pomohol projekt AV Mobility  RegioAuto – komunitná prepravná služba.  Považujeme ho za prelomový vo svojej oblasti, pretože môže výrazne prispieť k zlepšeniu sociálneho  prostredia a má mnohé ďalšie výhody, napr. bezplatný servis, pravidelné prehliadky vozidla, či poradenstvo. Zmluvný vzťah sme už potvrdili a začiatkom júna sme si prevzali prvé vozidlo ŠKODA Rapid, ktorým budeme prepravnú službu realizovať.  Ďakujeme!

Veríme, že táto spolupráca bude úspešná a pomôže nám skvalitniť život tým, ktorí sú na pomoc odkázaní“.

Plne sa stotožňujeme so slovami a predstavami p. riaditeľky Mgr. Heleny Kmetzovej. Držíme palce a myslíme si, že nielen preprava je bonusom, ale účasť priamo záchranára, je nenahraditeľnou devízou.