Zaujali nás svojimi ambíciami v projekte RegioAuto – komunitná prepravná služba

RegioAuto – komunitná prepravná služba, základom čoho je motorové vozidlo, ktoré má obec prípadne organizácia tretieho sektora k dispozícii za účelom plnenia aktivít nielen sociálneho rozmeru ale aj na zabezpečenie rôznych aktivít regiónu.  Živnostník a malá firma ju môžu realizovať a využívať za účelom komunitného podnikania. Ako môžeme konštatovať úlohou tejto služby je pomáhať  obyvateľom s prepravou (do zdravotníckeho zariadenia, sociálneho zariadenia, na športové, spoločenské a kultúrne akcie) so zámerom rýchleho premiestnenia z bodu A do bodu B, ako i zlepšenie komunitného podnikania s ekonomickým pozitívnym dopadom na región.

Náš  realizátor Farma Päť bosoriek,  nachádzajúca sa v malebnej  Maštinskej doline  medzi  obcou  Hrnčiarska Ves  a Poltár, je popretkávaná množstvom minerálnych  prameňov.  Farma rodinného typu zaoberajúca sa hlavne chovom hovädzieho dobytka  mliečneho typu.  „Pýtate sa  prečo  názov Päť bosoriek?  Keď máte manželku  a  štyri dcéry, dohromady teda  päť žien, automaticky sa vám natíska takýto názov,“ s úsmevom hovorí   majiteľ a konateľ firmy  Jaroslav Krnáč a pokračuje: „Farma existuje už od r. 2002, pričom hlavná výroba spočíva vo výrobe mlieka a následný predaj z dvora, v sezónnych mesiacoch tiež poskytovanie poľnohospodárskych služieb  ďalším poľnohospodárom.“

„A prečo nás zaujal projekt RegioAuto, komunitná prepravná služba s vozidlom ŠKODA?  Náš okres patrí medzi okresy s najväčšou nezamestnanosťou a týmto projektom vznikne hneď niekoľko pracovných miest,  v neposlednom rade tiež nie je zanedbateľná  sociálna politika projektu, ktorá umožní imobilným alebo čiastočne imobilným spoluobčanom realizovať  svoje základné potreby, či už návštevu lekára,  úradov, nákup potravín  a pomocou tohto projektu za podstatne výhodnejších podmienok, než keby využili  klasickú TAXI službu.  Vodič  tohto vozidla je zároveň nápomocný pri nastupovaní, vystupovaní  z vozidla, pomôže odniesť nákup, alebo pomôže pri vybavovaní  úradných záležitostí, čo je niečo naviac a určite očakávané s otvorenou náručou. A v tomto vidím hlavný prínos projektu  RegioAuto a hlavne osoba, na ktorú môžu občania s dôverou pozerať, je  byť nápomocný naším seniorom v každom smere, a svojou činnosťou  im uľahčiť a spríjemniť jeseň života. Ojedinelé prekvapenie, ktoré chystá farma Päť bosoriek pre našich budúcich klientov predstavíme priamo pri medializácii v čase spustenia našej ďalšej aktivity. Na  záver by som aj touto cestou chcel poprosiť  starostov nášho regiónu o podporu a spoluprácu pri realizovaní tohto sociálneho projektu, čo v neposlednom rade určite ocenia aj naši spoluobčania. Pre spoločný cieľ prepojenie komunitného podnikania s komunálnou politikou je významným posunom v živote regiónov,“ toľko slová plné optimizmu konateľa p. Krnáča. A my im držíme palce a budeme sledovať ich kroky, pri ktorých sa budeme snažiť byť nápomocní.