Projekt RegioAuto a jeho pozitívny ohlas

Ďalším pokračovaním projektu ŠKODA Handy ZŤP je RegioAuto – komunitná prepravná služba. Je určený pre verejný a tretí sektor. O jeho predstavenie bol a je veľký záujem. Postupne podľa časových kapacít sme prijali pozvanie  do viacerých obcí a miest. Osobné konzultácie  splnili očakávania budúcich klientov.

S názorom, že dostupná preprava na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, integrácia ZŤP i seniorov do všetkých oblastí života, zlepšenie životných podmienok pre matky s deťmi súvisiace najmä s lekárskou starostlivosťou, školskou dochádzkou, záujmovou činnosťou, sa čoraz častejšie stotožňujú nielen obce a mestá, ktoré hľadajú možnosti, ako uvedenú službu začať prevádzkovať v ich obci alebo meste, ale aj organizácie III. sektora ako rozšírenie služieb pre svojich klientov. Nie je zanedbateľné ani komunitné podnikanie, ktoré sa takto má možnosť viac etablovať do svojho regiónu.

Príjemným prekvapením bolo, že spolu s vozidlom dostane prevádzkovateľ vozidla Konspekt ako pomôcku – t. j.  súhrn ekonomických, legislatívnych, servisných a komerčných podmienok na bezproblémovú prevádzku vozidla a poradenstvo počas celého zmluvného vzťahu. Predsa len podnikateľské prostredie si  žije úplne iným životom, ako dať do praxe logistické potreby pre občanov zákonnými podmienkami. Samozrejmosťou je naša sústavná prítomnosť ako istota, kde v rámci poradenstva sme k dispozícii.

V rámci stretnutí sme sa stretli s otázkami, z ktorých vyberáme tie najčastejšie:

Ako zabezpečiť, aby komunitná prepravná služba vo svojej obci/meste bola  z dlhodobého hľadiska finančne udržateľná?

V meste/obci, kde sa uvedená komunitná prepravná služba zavedie, je potrebné systematicky využívať marketingové nástroje a možnosti na propagáciu, ktorého predpokladom je  využívanie či už platenej alebo dotovanej  služby medzi obyvateľmi. Prepojiť komunálnu politiku s komunitným podnikaním. Na osobných kontaktoch tak vzácnych práve v malých mestách a obciach podporovať jej rozbeh a využívanie. Veď je to pre nás,  či tých všetkých spoluobčanov.

Ak sa obec/mesto rozhodne pre uvedenú službu cez projekt RegioAuto, môžu ju realizovať sami alebo cez inú organizáciu?

Môžu ju realizovať samozrejme aj sami. Ukázalo sa však na pilotoch, že najvýhodnejšia je  realizácia podchytená zmluvami. Najekonomickejšie sa javí chránená dielňa, ktorá už istú činnosť vykonáva (je štátom podporovaná) a toto by mohol byť jeho doplnkový program pri legislatívnom rozšírení svojej činnosti. Veď istou devízou je aj to, že ľudia sa navzájom poznajú a môžu si dôverovať.

Musí sa RegioAuto používať výlučne na sociálny program, alebo sa môžu zabezpečovať s ním aj iné činnosti?

RegioAuto sa nemusí využívať len na komunitnú prepravnú službu, ale prevádzkovateľ ho môže používať podľa potreby, napr. doobeda sa bude používať na sociálne účely dotované obcou ale i samoplatiteľmi (prevádzkovanie komunitnej prepravnej služby), popoludní sa bude využívať ako prevádzkové vozidlo. Záleží od schopností dispečera (vodiča), ktorý si kapacitu čo najvýhodnejšie plánuje.

Zamestnanec, ktorý zabezpečuje predmetnú službu, musí mať v náplni práce výhradne iba prepravu osôb, alebo môže byť jeho pracovná pozícia kumulovaná?

Zamestnanec (majiteľ), ktorý vykonáva komunitnú prepravnú činnosť, môže mať v pracovnej náplni aj iné činnosti, t.j. môže zabezpečovať aj iné úlohy pre svojho zamestnávateľa, alebo aj ako podnikateľský subjekt pre svoje potreby. Činnosť a realizácia služby nepodlieha kontrolnej činnosti.

Aký je postup pri vybavovaní a aké vozidlá sú k dispozícii?

Na našej stránke www.regioauto.sk je uvedená celá postupnosť a legislatívne podmienky na uzatvorenie zmluvy. Celá výrobná škála vozidiel značky ŠKODA je Vám k dispozícii. Spolu s kalkuláciami (mesačné splátky) Vám na počkanie pripravíme a následne vo Vami vybranom ŠKODA Handy centre ZŤP (10 na Slovensku) dokončíme celú transakciu.

Môžeme si následne vozidlo odkúpiť?

Tieto vozidlá sú typicky operatívny leasing. V splátke je zakalkulovaný servis, poistenie, sezónne pneumatiky, cestná daň. Vozidlá môžete využívať od 2-4 rokov. Môžete si ho odkúpiť, ale najvýhodnejšie je vymeniť ho za nové a pokračovať .

Jeden malý podporný príbeh

V súčasnosti prejavila záujem o  vozidlo cez projekt RegioAuto  rodinná firma pôsobiaca  v oblasti poľnohospodárstva a organizovania letných táborov pre deti Farma päť bosoriek. Ich ambíciou je vozidlo  využívať nielen na prevoz detí do ich ubytovacieho zariadenia a prevádzkové účely, ale aj majú predstavu prevádzkovať komunitnú prepravnú službu v ich okolí pre občanov Hrnčiarskej Vsi v okrese Poltár. Viacerí prejavili záujem o vozidlá projektu RegioAuto, kde z viacerých kalkulácií si vyberajú tú najvhodnejšiu. Postupne Vás budeme s nimi zoznamovať. Ich príbehy a odvážne smelé plány určite budú pre Vás motiváciou zapojiť sa tiež.