Pozvánka na pracovné stretnutie – prezentácia projektu RegioAuto

VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity v spolupráci s AV Mobilita, s.r.o.

Vás pozývajú na pracovné stretnutie spojené s prezentáciou projektu RegioAuto.

Kedy: 28.03.2017, 14:30 – 16:00 hod.

Kde: Banská Bystrica, Kremnička č. 53 (budova Dopravného podniku BB, a.s.)

Prosím o potvrdenie účasti do 26.3.2017 na e-mail adrese: avmobilita1@avmobilita.sk,
alebo môžete použiť formulár:

Potvrdenie účasti