REGIOAUTO – KOMUNITNÁ PREPRAVNÁ SLUŽBA

pre zlepšenie sociálneho prostredia pre seniorov, osoby ZŤP, občanov, rodičov s deťmi, sociálne slabšie skupiny a podporu komunitného podnikania.

Vyberte si automobil…

…a získajte zaujímavé výhody

  • Vozidlo značky ŠKODA na užívanie podľa výberu bez akontácie

  • Výška nákladov nemenná počas celého zmluvného obdobia

  • Servisné prehliadky v značkových servisoch a poistné udalosti rieši a hradí importér ŠKODA AUTO Slovensko

  • Pneumatiky, bezplatná výmena sezónnych pneumatík

  • Rýchla, dostupná a účelová preprava k zdravotníckym zariadeniam

  • Integrácia ZŤP, seniorov do všetkých oblastí života

  • Bezpečnosť prevozu seniorov na nimi určené miesto

  • Príležitosť pre rozvoj regionálneho podnikania

Partneri projektu